Database Tweede Kamerverkiezingen 2012

Bij The Prize Consultancy a/i/p. kunt u terecht voor software om politieke data te bewerken en verwerken. Met deze software, en deels handmatig, zijn de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 al voorbewerkt. Ik verkoop een (niet overdraagbare) licentie van de database. Het gaat om de uitslagen per stembureau van alle gemeenten, optellend tot de officieel vastgestelde einduitslag.

Deze dataset bevat zowel de uitslagen als geografische gegevens. De uitslagen zijn openbaar, en te verkrijgen bij de Kiesraad. Adresgegevens van de stembureaus zijn ook openbaar, en te verkrijgen bij elke gemeente afzonderlijk. De toegevoegde waarde van de dataset van The Prize Consultancy a/i/p. zit in de arbeid.

De arbeid

In een proces van ongeveer 50 uur heb ik alle adressen van de 9.472 stembureaus bij elkaar gezocht, plus drie uit Bonaire, St. Eustatius en Saba, plus 37 briefstembureaus, plus 1 signaleringslijst van Den Helder met 1 opgeroepen kiezer en 0 stemmen. Door ongeveer de helft van de gemeenten waren postcodes gegeven bij de stembureaus. Die staan in een aparte kolom.

Elk stembureau is verder voorzien van een lengte- en breedtegraad-coördinaat en Rijksdriehoekscoördinaten. Daarvoor is gebruikgemaakt van de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Daarin zijn (in theorie) de kadastrale gegevens van alle gebouwen in Nederland opgenomen. Voor de omrekening tussen WGS84 (GPS) en Rijksdriehoeksstelsel zijn deze formules gebruikt, met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. Voor meer informatie zie de beschrijving van de database van de Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010.

Versie 1 is vanaf oktober 2012 beschikbaar.

Verschillende versies

Een sample is hier te downloaden. Zo kunt u zien wat de dataset inhoudt. In dit geval een Excel-bestand met de resultaten van de Gemeente Maas en Waal, en van de buiten Nederland gelegen stembureaus, die geen geocode hebben. Er kwamen wat vragen naar die uitslagen, o.a. uit Caraïbisch Nederland, dus dan is dat gelijk online vindbaar. Klik hier, of rechtsklik erop om het bestand gemakkelijk te downloaden.

De volledige dataset is te koop. U koopt daarmee een licentie op het toegevoegde werk. De achterliggende data zijn openbaar en gratis elders verkrijgbaar.

Zelf proberen

Wie de tijd spendeert kan dat werk zelf ook doen. Begin bijv. met de gemeente De Wolden. Een stembureau had in 2010 als aanduiding „Prot.kerk Echten”. Zoek daar het adres bij, de geocode en de postcode. Nee, niet in Zuidwolde of Ruinerwold.

Of zoek de adressen van de stembureaus van Waalre. In het bestand van de Kiesraad stond in 2010 alleen „Stembureau_1” t/m „Stembureau_9”.

Te Koop

De versie zoals nu te koop is 99% correct, voortkomend uit fouten die niet nader gecheckt kunnen worden en die door de gemeenten zelf verkeerd zijn opgegeven of verkeerd opgeslagen in hun online publicaties.

Een (niet overdraagbare) licentie voor het gebruik van de dataset is te verkrijgen à 1.200 Euro ex. BTW per licentie.

De database 2012 is gratis verkrijgbaar voor relevant wetenschappelijk onderzoek, waarbij ik in de regel co-auteur met inspraak wil zijn. Organisaties kunnen mij inhuren voor analyses, of zelf de database kopen.